Servis strojů

  • Poskytujeme kompletní servis a dodávky náhradních dílů na stroje: Bobcat, Doosan, Ingersoll Rand – kompresory a elektrocentrály. Po dohodě provádíme servis i na značky Kubota, Hyundai, WAY (UNC/Locust), Takeuchi, Manitou a New Holland.
  • Před objednávkou servisu nebo náhradních dílů si prosím vždy připravte typ stroje a jeho výrobní číslo. 

Kontakt/objednávka Ceník servisních služeb Akční nabídky Údržbové plány strojů

 

Nově máte na pobočkách Praha, Brno a Litovel možnost platit platebními kartami! 


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 pro teleskopické manipulátory, kompaktní nakladače a minibagry Bobcat 


 Doba platnosti záruky  

a)    Na Stroj a jeho části vyjma bodu I.b). těchto záručních podmínek 36 měsíců nebo 3 000 motohodin (jestliže bylo dosaženo dříve) ode dne podpisu                protokolu o přejímce Stroje. 

b)    12 měsíců na baterie, řemeny žárovky a na hydraulické rychlospojky 12 měsíců nebo 350 motohodin (jestliže bylo dosaženo dříve) ode dne podpisu protokolu o přejímce Stroje.

 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

na servisní opravy v pozáruční době a na dodané náhradní díly Bobcat

Doba platnosti záruky 

a)  Na opravy strojů a dodané díly se poskytuje záruka 180 dnů ode dne podpisu Montážního výkazu opravy zákazníkem nebo podpisu Předávacího protokolu dílu.  

Podmínky záruky

b) Předmětem záruky jsou pouze vady z viny montáže nebo materiálu dílu, a týkají se výhradně práce a dílů dodaných společností Bobcat CZ. Prodávající se zavazuje je odstranit bezplatně v autorizovaných servisních střediscích prodávajícího na území ČR. Podmínkou uplatnění záruky je včasné oznámení (e-mailem) závady stroje na adrese: liska.radek@bobcat.cz pro Čechy, a bacik.ladislav@bobcat.cz pro Moravu.

c) V případě reklamace dílu, který kupující u Bobcat CZ zakoupil, ale instaloval na stroj sám, má prodávající vyhrazeno právo posoudit způsob a kvalitu instalace, a teprve poté rozhodnout o uznání či neuznání reklamace.

d) Záruka se nevztahuje na havárie a závady způsobené zásahem vyšší moci, na opotřebení dílů vzniklé běžným provozem, dále na běžné provozní prohlídky a seřizování včetně regenerace a čištění filtru pevných částic (DPF), na závady způsobené nekvalitním palivem, a na závady vzniklé nedodržováním Návodu k obsluze a údržbě stroje. Dále se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným užíváním nebo přetěžováním stroje či neodbornou manipulací. Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození přírodní pohromou, vandalismem, nevhodným skladováním, nebo používáním přídavných zařízení či doplňků neschválených výrobcem nebo autorizovaným dovozcem tj. společností Bobcat CZ, a.s.. 

e) Bude – li vzhledem k charakteru vyměněného dílu nebo práce nutno provést na stroji pravidelnou prohlídku nebo jiný kontrolní servisní úkon, objedná jej kupující v autorizovaném servisu Bobcat CZ. Provedení servisního zásahu neautorizovanou osobou dle těchto záručních podmínek či neprovedení záruční povinné provozní údržby má za následek ztrátu nároku na záruku. 

f) Tyto záruční podmínky se nevztahují na přídavná zařízení značky Bobcat ani jiného výrobce, které uživatel se strojem používá. Pro tato zařízení platí záruční podmínky pro příslušenství Bobcat a záruční podmínky daného výrobce.

g) V případech, že je kupující – uživatel v prodlení s platbou kupní ceny za stroj včetně jejího příslušenství nebo nákladů za provedené servisní práce či dodané náhradní díly nebo nájemného za stroj či příslušenství, může prodávající odmítnout provedení servisního zásahu, nebo si vyžádat zaplacení přiměřené zálohy na jeho provedení.