Finanční služby

Využijte výhody našich finančních služeb:

Jelikož víme, že na pořízení nového stroje je potřeba větší objem finančních prostředků a s tím spojených vedlejších finančních nákladů, nabízíme Vám možnost ve spolupráci s několika renomovanými finančními společnostmi využít výhodných finančních služeb.

  • Poskytujeme úvěr, finanční i operativní leasing včetně splátkového prodeje všech námi dodávaných strojů a příslušenství.
  • Našimi přednostmi jsou kvalita a rozsah poskytovaných služeb, jejich výhodnost a rychlost pro Vás.
  • A protože každá podnikatelská činnost je spojena s určitým rizikem je účinnou ochranou kvalitní pojištění. Aby Vaší starostí mohlo být jen podnikání, starosti o pojištění námi dodaných strojů a příslušenství přenechejte nám.

Partnerské finanční společnosti

UniCredit Leasing CZ, a.s.

UNILEASING a.s.

Deutsche Leasing ČR, spol. s.r.o.

Úvěr

V současné době se jedná o nejvíce používaný produkt z hlediska financování strojů a příslušenství. Výhodou tohoto produktu je, že zákazník je majitelem stroje a může stroj odepisovat. Další nespornou výhodou je, že  lze stroj  kdykoliv prodat formou převodu úvěru. Nejčastějším typem úvěru je úvěr, kde zákazník zaplatí pouze DPH, které si následně odečte a doba financování je v rozmezí 36 - 60 měsíců. Úvěr lze kdykoliv doplatit.

Finanční leasing

Dnes již méně používaný produkt z důvodu nutnosti trvání smlouvy po dobu minimálně 54 měsíců. Výhody finančního leasingu spočívají v požadavku na nízkou mimořádnou splátku (akontaci), většinou postačí 10% - 15%. V případě dobré bonity zákazníka, může být dokonce až nulová.

Jak uzavřete úvěrovou/leasingovou smlouvu?

Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín setkání, na kterém Vám detailně objasníme podmínky zvoleného druhu financování . Poskytneme Vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování.

Operativní leasing

Využijte výhody operativního leasingu:

Operativní leasing je pronájem stroje nebo přídavného zařízení na časově neomezenou dobu. Délku pronájmu stanovíme na základě Vašich potřeb a požadavků. V tomto případě nepožadujeme jednorázovou splátku předem. Vlastníkem předmětu leasingu je leasingová společnost nebo společnost Bobcat CZ, a.s.. Po ukončení pronájmu, nájemce vrátí pronajatý předmět zpět do leasingové společnosti nebo do společnosti Bobcat CZ, a.s.. Splátky jsou fixní po celé smluvní období.

Operativní leasing je určen především pro větší firmy, které potřebují požadují častější obměnu strojního parku.

Je vhodným řešením zejména pro firmu, která :

  • z různých důvodů nechce předmět leasingu vlastnit,
  • bude hradit pouze pravidelné splátky /neplatí akontaci/,
  • chce po vypršení smlouvy stroj vrátit nebo si dlouhodobě najmout jiný, modernější stroj.

Pojištění strojů

Využijte naše výhodné pojištění strojů:

Součástí naší nabídky je i pojištění strojů, kdy Vám zprostředkujeme výhodné pojištění, které zahrnuje: živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení včetně škod způsobených vandalismem, strojní pojištění u renomovaných pojišťovacích ústavů, kterými jsou Allianz pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Generali pojišťovna. Výběr konkrétní pojišťovny závisí pouze na Vašem rozhodnutí.