Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání Bobcat WWW stránek.

Tyto www stránky - dále "Stránky" provozuje společnost Bobcat CZ, a.s.

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a společnost Bobcat CZ, a.s.. si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání nás proto prosím kontaktujte.

2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály, vyskytující se na Stránkách, jsou duševním vlastnictvím naší společnosti či jiné společnosti celosvětové skupiny Doosan Group. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu jakékoliv jiné užití je porušením práv společnosti Bobcat CZ,a.s. resp. jiné společnosti uvedené celosvětové skupiny. Čas od času Vám však přesto můžeme nabídnout stažení plakátů, spořičů obrazovek a některých dalších částí Stránek s tím, že stahování těchto materiálů se řídí  Doosan Group podmínkami pro stahování.

3. Vstup na Stránky

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Bobcat CZ, a.s. Hlavní stránka.

4. Ochrana osobních údajů

Respektujeme soukromí našich zákazníků a při on-line transakcích proto užíváme co nejbezpečnější prostředky. Vaše důvěra v naší společnost, její výrobky a služby je nám klíčem k úspěchu. Části stránky nadepsané Prospekty jsou určeny pro Vás. Jejich prostřednictvím nás můžete v bezpečnostním elektronického formátu kontaktovat. Abychom Vám mohli lépe sloužit, ukládají se odpovědi, zprávy apod. do Vaší osobní oblasti. Za tím účelem Vás systém požádá o vložení jména, adresy a elektronické adresy. Tato Vaše data shromažďujeme k marketingovým účelům a jsou k uvedeným účelům zpracovávány naší společností Bobcat CZ, a.s, Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9, příp. je bude zpracovávat jiná, v budoucnu námi určená osoba. Uvedené údaje jsou určeny pro naši společnost a dále mohou být k marketingovým účelům zpřístupněny našim obchodním partnerům a ostatním společnostem celosvětové skupiny Doosan Group. Za účelem optimalizace komunikace mezi Vámi a naší společností tímto udělujete pokyn, aby údaje týkající se Vaší osoby byly předány do USA anebo kteréhokoliv jiného státu. Údaje týkající se Vaší osoby poskytujete dobrovolně a na dobu až do odvolání. Zjistíte-li, že naše společnost anebo námi určená osoba zpracovávající Vaše osobní údaje porušila své povinnosti dle zákona o ochraně osobních údajů, máte právo obrátit se na naši společnost anebo na jinou osobu zpracovávající Vaše údaje, příp. na Úřad pro ochranu osobních údajů a žádat: Zdržení se dalšího závadného jednání, odstranění závadného stavu nebo omluvu či jiné zadostiučinění; nebo provedení opravy či doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné; nebo blokaci či likvidaci osobních údajů; nebo, bylo-li porušením zákonných povinností porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo Vaše právo na ochranu jména, též zaplacení peněžité náhrady; nebo, vznikla-li Vám škoda, náhradu škody.

5. Anonymní údaje

Pokud navštívíte tuto stránku, mohou být některé informace, jako např. čas a délka Vaší návštěvy, prohlédnuté stránky a název Vašeho poskytovatele internetových služeb shromažďovány a uchovávány jako anonymní data. Tato data se v rámci celosvětové skupiny Doosan Group interně používají k měření aktivity na stránce a k jejímu zdokonalování. Poznáte to, až naši stránku v budoucnu navštívíte. Záměrem je ušetřit Váš čas a zjednodušit Vaší práci v on-line režimu. Pokud si prohlížíte naše Stránky, můžeme také uložit určité informace do Vašeho počítače. Tyto informace budou ve formátu "Cookie" nebo podobném a pomáhají nám např. navrhnout webovské stránky nebo inzerci tak, aby Vás více zaujaly a respektovaly Vaše preference. Většina Internetovských browserů umožňuje vymazat Cookie z Vašeho počítače, je také možné příjem Cookie blokovat nebo zobrazovat varování před tím, než je Cookie uložený. Prosím seznamte se s instrukcemi Vašeho browseru nebo se na obrazovce seznamte s těmito funkcemi.

Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9