Ekologie

Ve společnosti Bobcat CZ, a.s. je uplatňovány zásady environmentální politiky v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí.  Dodržování zásad nakládání s odpady a ochrana životního prostředí se staly nedílnou chování zaměstnanců a filozofií společnosti.

Obaly

Společnost Bobcat CZ, a.s. má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem F06023022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpětný odběr baterií (dle zákona o odpadech č 185/2001 Sb.)

Společnost Bobcat CZ, a.s. je zapsána v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů pod registračním číslem 00034/10-BCZ.

Zpětný odběr akumulátorů je možný na všech provozovnách uvedených v kontaktech na těchto webových stránkách. Výjimkou je provozovna v Českých Budějovicích, kde je pouze půjčovna strojů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpětný odběr pneumatik (dle zákona o odpadech č 185/2001 Sb.)

Společnost Bobcat CZ, a.s. je zapsána v Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik pod registračním číslem 00001/14-PCZ.

Zpětný odběr pneumatik je možný na všech provozovnách uvedených v kontaktech na těchto webových stránkách. Z provozních důvodů se zpětný odběr pneumatik řídí provozní dobou jednotlivých poboček nebo časem uvedeným na vývěsce provozovny. Výjimkou je provozovna v Českých Budějovicích, kde je pouze půjčovna strojů.