Ekologie

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

PNEUMATIKY

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností Bobcat CZ, a.s. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti.

Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde.

OLOVĚNÉ BATERIE A AKUMULÁTORY

Naše společnost uzavřela smlouvu se společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů. Zpětný odběr je realizován v individuálním systému.

Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

Instalace FVE na objektu společnosti Bobcat CZ, a.s.