Bobcat uvádí na trh novou řadu teleskopických manipulátorů s vyztuženým rámem

Standardem nových teleskopických manipulátorů s vyztuženým rámem, které Bobcat začal vyrábět pro stavebnictví a půjčovny, je tříletá záruka.

Standardem nových teleskopických manipulátorů s vyztuženým rámem, které Bobcat začal vyrábět pro stavebnictví a půjčovny, je tříletá záruka. Manipulátory se vyrábějí v závodě společnosti v Pontchateau ve Francii. Bobcat tak nyní nabízí svým zákazníkům možnost výběru z 11 modelů tele­skopických manipulátorů. Určeny jsou pro stavebnictví či pronájem a pokrývají nosnost mezi 2,6 a 4,1 tuny a výšku zdvihu od 6 do 18 m.

Pro evropský trh, kde jsou emise velice regulovány, zajišťuje vysoký vý­kon stroje nová řada motorů Bobcat. Motor Bobcat D34 Stage IV / Tier 4 Final je novým kompatibilním die­selovým motorem vyvinutým přímo v Bobcatu.  Nová řada teleskopických mani­pulátorů Bobcat je značena novým způsobem tak, že je na první pohled patrná jejich nosnost a výška zdvihu.

Motor Bobcat D34 Stage IV byl zkonstruován a vyroben speciálně pro použití v nových teleskopických manipulátorech Bobcat s vyztuže­ným rámem. Motor nové generace vyhovuje přísným evropským nor­mám Stage IV a výsledkem je opti­malizovaný výkon v celém rozsahu. Kompaktnost motoru Bobcat D34, v kombinaci s nově koncipovanou ka­potou motoru, umožňuje lepší výhled z kabiny, čímž je zajištěna bezpečná manipulace s materiálem.

Motor Bobcat D34 Stage IV je dostupný ve dvou variantách:

A 55,2 kW (75 HP) je model mo­toru, který nabízí efektivní nákla­dy na provoz, nevyžadující úpravu spalin přidáváním AdBlue (DEF). Úprava spalin zajišťuje dieselový oxidační katalyzátor (DOC).

A 74,5 kW (100 HP) je model do těžkých provozů s katalyzáto­rem DOC, selektivní katalytickou redukcí (SCR) a s vstřikováním AdBlue (DEF) pro následné zpra­cování spalin.

Oba typy motorů mají elektronické vstřikování paliva díky vysokotlaké technologii Common Rail, přeplňova­né sání a chlazení recirkulace výfu­kových plynů pro snížení emisí. Tento způsob úpravy spalin nevyžaduje po­užití filtru pevných částic (DPF) a významným způsobem tak snižuje provozní náklady stroje. Nová generace teleskopických manipulátorů také obsahuje několik vylepšení, jako je automatická parko­vací brzda s intuitivním ovládáním. Systém brzdy je podobný systému, který používá v automobilovém průmyslu a posky­tuje tak větší bezpečnost a kontrolu.  Na modelech TL26.60, TL30.60 a TL35.70 je jako standard výš­ka zdvihu až 7 m, další novinkou je Bobcat ECO režim úspory paliva, kte­rý je nyní rovněž využíván u telesko­pických manipulátorů Bobcat s výš­kou zdvihu 10 m a vyšší, zahrnující všechny modely od T35.105 až do T40.180 SLP. Systém ECO je ovládán pouhým stisknutím tlačítka na palubní desce a udržuje optimální výkonnost hyd­raulických funkcí bez použití plného výkonu motoru. Nastavení optimální rovnováhy mezi hlavními funkcemi stroje a špičkovým výkonem poskytu­je nejlepší poměr spotřeby a výkonu.

Zákazníci, kteří si stroj pronajmou, ocení tuto funk­ci pro úsporu paliva, kterou telesko­pické manipulátory Bobcat nabízejí v kombinaci s vynikající nosností. Stejně jako automatická parko­vací brzda a režim ECO, jsou dalšími novinkami sedadlo se zdvojeným od­pružením, ventilátor se zpětným cho­dem, maják, alarm zpátečky a stan­dardně tlumený dojezd ramene. Nově volitelnou funkcí je ventilátor s automatickým řízením, elektronicky nastavujícím rychlosti otáčení v zá­vislosti na teplotě, což vede k dalším úsporám energie. Kromě mechanicky nebo vzdu­chem odpruženého sedadla, má obsluha k dispozici řadu vybavení, která jsou snadno v dosahu, tlačít­kové ovládání směru jízdy na joysti­ku (vpřed/vzad) nevyjímaje; digitální displej; stavitelný volant a integrova­né řešení ventilace kabiny.

Mezi další důležité výkonnostní aspekty nové řady patří:

Stroje TL26.60 a TL30.60 jsou dostupné ve dvou různých výškách, čehož se dosáhne pomocí kabiny, která může být namontována dvěma způsoby – v dolní poloze má výšku 2,1 m, nebo ve vyšší poloze, která za­jišťuje optimalizaci viditelnosti. Na TL35.70, který nahrazuje TL470, je vylepšen zátěžový dia­gram, poskytující navíc dalších 500 kg (3 500 kg) nosnosti při maxi­mální výšce zdvihu (6,97 m).